Nieuws

Bikke bikke bik, hap hap hap!

Het is eindelijk weer zover, op 12 februari 2023 organiseren we onze jaarlijkse restaurantdag!
Aarzel niet en kom zeker smullen van de kookkunsten van onze kookploeg. Inschrijven kan via dit formulier of via een strookje dat de leden op de chiro ontvangen. Die kan je bezorgen aan de leiding of de VB’s.
https://forms.gle/W6wGQtxxHHHzwKfo7

Hopelijk tot dan!

Kleren bestellen

Nieuwe Chiro kledij nodig? Bestel ze via deze link!
https://forms.gle/rogTSxnqUirM2e8r7

STARTDAG 2022

Wij zijn super blij dat er zoveel (nieuwe) gezichtjes waren op onze startdag. Wij hopen iedereen elke zondag van 14-17u terug te zien!
Hier vinden jullie ook het startdagboekje terug zodat jullie nog eens kunnen ontdekken wie de leiding is en meer info over hun. Maar ook meer info over komende activiteiten.
Klik hier voor het boekje startdagboekje
Hier vind je ook nog het album met een paar foto's van de startdag: https://photos.app.goo.gl/cTNTGmY7HFLtx6d19

Leidingsploeg 2022-2023
Leiding 2022-2023

We stellen jullie met trots onze 26-koppige leidingsploeg voor!
Wij hebben alvast super veel zin in het komende Chirojaar!

Via volgende link (http://chiroloksbergen.be/chiroleiding) kunnen jullie zien wie leiding is van welke groep.
Tot op één van de volgende Chiro-zondagen!

Loksbergens project

subsidiesponsors

De bouw van ons Loksbergens project was enkel mogelijk via de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlatteLandsOntwikkeling). Het doel ervan is basisontwikkeling van landelijke gebieden, met nadruk op het verhogen van de levensstandaard en op de actieve medewerking van de plaatselijke bevolking. Chirolokalen Loksbergen vzw stelde hiervoor een uitgebreid dossier op.

De uitvoering van ons project ‘Multifunctionele ruimte Loksbergen’ dat ingediend werd bij Omgevingskwaliteit – Investeringen Limburg, werd door het Provinciaal Managementcomité (PMC) op 16/10/2020 goedgekeurd. Ons project draagt bij aan de programmadoelstelling “bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden” in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Er werd een maximale cofinanciering goedgekeurd. Het cofinancieringpercentage bedraagt 65%.

Wij zijn hiervoor erg dankbaar omdat de bouw van deze ruimtes een enorme ondersteuning zal zijn voor het verenigingsleven in Loksbergen.

Inktpatronen binnenbrengen

Beste chirovrienden

Onze Chiro is gestart met het inzamelen van lege inktpatronen van een bepaald type. Deze zullen gerecycleerd worden en in ruil voor 60 lege inktpatronen krijgt de Chiro een extra centje dat zeker van pas zal komen. Om te weten om welke types het gaat, refereren we graag naar onderstaande foto.
Heb jij lege patronen uit onderstaande lijst, dan zouden we het fijn vinden als je deze aan ons bezorgd. Hoor ook zeker bij familie, vrienden, werk... of zij ons kunnen helpen. Je kan deze patronen bij alle leiding of volwassen begeleiding binnenbrengen.

Wij hopen dat we, samen met jullie, van deze actie een succes zullen maken.
Alvast bedankt!

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.