Nieuws

KAMP

Hallo iedereen!

Het Chiro-kamp gaat jaarlijks door van 31 juli tot 9 augustus voor de oudsten (Tito's tot Aspi's),
en van 1 augustus tot 9 augustus voor de jongsten (Speelclub en Rakwi's).

Vooraf komt de leiding ook op huisbezoek om jullie alle info rond het kamp te geven.
Hier vinden jullie alvast het kampboekje voor het kamp van dit jaar terug.

Inschrijven kan vanaf juni!

Groetjes
De Leiding

Nieuwe lokalen

Meer info kan je in onze pdf terugvinden.

Chiro Loksbergen verhuist!

Vanaf deze zondag (31 april) zal de Chiro niet langer doorgaan in de containers aan de Panoven, maar aan de oude Chiro-lokalen in de Loksbergenstraat.

Alle leden worden dus om 14 uur verwacht in de Loksbergenstraat om er een topnamiddag van te maken!

Tot dan!
De leidingsploeg

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.