Nieuws

Locatie Chiro

Vanaf nu zal de Chiro in 3 bubbels worden opgedeeld (dit zal op kamp ook zo zijn). Om alles goed te laten verlopen hebben we besloten om de chiro-zondagen op verschillende locaties te laten doorgaan. Kijk dus zeker goed na waar je zondag moet zijn!

Bubbel 1 (Ribbels, Rakwi) -> Chiro lokalen
Bubbel 2 (Speelclub) -> containers panoven
Bubbel 3 (Tito, Keti, Aspi) -> voetbalveld panoven

Daguitstap gaat NIET door

Normaal is er naar jaarlijkse gewoonte de laatste chiro-zondag een daguitstap naar de Halve Maan gepland maar deze zal dit jaar jammer genoeg NIET door kunnen gaan.

Nieuwe lokalen

Meer info in verband met onze nieuwe lokalen kan je in onze pdf terugvinden.

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.