Nieuws

Startdagboekje

Hier vinden jullie het startdagboekje terug, hierin staan allerlei belangrijke datums, de gegevens van de leiding, wat uitleg over de Chiro en nog zoveel meer in!

Inschrijvingsgeld + info 18/10

Beste ouders en leden

Denken jullie eraan om de inschrijvingen zo snel mogelijk in orde te brengen. De inschrijving is pas afgerond als je zowel de medische fiche als de inschrijving aan ons bezorgd hebt en het lidgeld betaald hebt.

Deze zondag zullen we opnieuw starten en eindigen aan de parking van de panoven.
Ook zal het mogelijk zijn om Chiro kleren te passen en te bestellen.

Tot zondag!
Groetjes
De leiding

Startdag Chiro Loksbergen 27/9

Beste ouders en leden,

Bij deze geven we jullie graag wat meer informatie rond onze startdag. Gezien de maatregelen rond COVID-19, zullen de groepen tijdens de startdag op de terreinen van de Panoven spelen. Daarom worden zondag 27/09 alle leden om 14u aan de poort van de containers (oude lokalen) in de Panovenstraat verwacht. Aangezien hier niet voldoende parkeerplaats is, willen wij ook vragen om in de mate van het mogelijke met de fiets of te voet uw kind naar de Chiro te brengen.
Verder vragen wij ook dat alle ouders bij het brengen en ophalen van hun kinderen een mondmasker dragen. Ook wordt er aan alle leden ouder dan 12 jaar gevraagd om een mondmasker te dragen tot ze bij de ingang naar hun juiste groep worden gestuurd.

Op deze manier hopen wij er een leuke en veilige zondag van te maken.
Wij kijken er alvast naar uit om het nieuwe Chiro-jaar te starten!

P.S. Indien je kind al overtuigd is dat Chiro Loksbergen kei leuk is, vragen wij om jullie kind al in te schrijven en te betalen voor zondag via onze website.
http://www.chiroloksbergen.be/inschrijving

Wij hebben er met onze ganse leidingsploeg alvast heel veel zin in om er bij Chiro Loksbergen weer een spetterend jaar van te maken!

Tot dan!

Nieuwe lokalen

Meer info in verband met onze nieuwe lokalen kan je in onze pdf terugvinden.

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.