Nieuws

Corona update :(

Beste ouders
Liefste leden

Door de genomen maatregelen mogen de chirozondagen van de oudere groepen niet meer doorgaan. We hebben met de leiding besloten om dit ook door te trekken naar de jongere groepen. Vanaf dit weekend zullen er dus geen activiteiten meer georganiseerd worden en op dit moment weten we nog niet wanneer dit terug zal mogen.

We hopen hierdoor ons steentje te kunnen bijdragen voor alle kwetsbaren.

We houden jullie op de hoogte en hopen jullie snel terug te zien!
Houd je aan de regels en stay safe!

Vele groetjes vanop afstand
De leiding

Inschrijvingsgeld

Beste ouders en leden

Denken jullie eraan om de inschrijvingen zo snel mogelijk in orde te brengen. De inschrijving is pas afgerond als je zowel de medische fiche als de inschrijving aan ons bezorgd hebt en het lidgeld betaald hebt.

Groetjes
De leiding

Startdagboekje

Hier vinden jullie het startdagboekje terug, hierin staan allerlei belangrijke datums, de gegevens van de leiding, wat uitleg over de Chiro en nog zoveel meer in!

Nieuwe lokalen

Meer info in verband met onze nieuwe lokalen kan je in onze pdf terugvinden.

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.