Nieuws

STARTDAG 2023

Beste ouders, leden en geïnteresseerden

Zondag 1 oktober is het weer zo ver! De grote startdag van Chiro Loksbergen! Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar zijn die dag welkom om samen met ons leuke spelletjes te spelen. Ook zoeken we uit wie jou leiding zal worden het komende jaar.

Waar?
Panovenstraat 33A, 3545 Loksbergen

Wanneer?
14u00: start grote spel
17u:00: slotformatie (ouders welkom om hun kind al in te schrijven en een drankje te drinken)
PS. Vergeet ook zeker niet al je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen!

Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Groetjes
De leiding

Kleren bestellen

Nieuwe Chiro kledij nodig? Bestel ze via deze link!
https://forms.gle/rogTSxnqUirM2e8r7

Leidingsploeg 2022-2023
Leiding 2022-2023

We stellen jullie met trots onze 26-koppige leidingsploeg voor!
Wij hebben alvast super veel zin in het komende Chirojaar!

Via volgende link (http://chiroloksbergen.be/chiroleiding) kunnen jullie zien wie leiding is van welke groep.
Tot op één van de volgende Chiro-zondagen!

Loksbergens project

subsidiesponsors

De bouw van ons Loksbergens project was enkel mogelijk via de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlatteLandsOntwikkeling). Het doel ervan is basisontwikkeling van landelijke gebieden, met nadruk op het verhogen van de levensstandaard en op de actieve medewerking van de plaatselijke bevolking. Chirolokalen Loksbergen vzw stelde hiervoor een uitgebreid dossier op.

De uitvoering van ons project ‘Multifunctionele ruimte Loksbergen’ dat ingediend werd bij Omgevingskwaliteit – Investeringen Limburg, werd door het Provinciaal Managementcomité (PMC) op 16/10/2020 goedgekeurd. Ons project draagt bij aan de programmadoelstelling “bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden” in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Er werd een maximale cofinanciering goedgekeurd. Het cofinancieringpercentage bedraagt 65%.

Wij zijn hiervoor erg dankbaar omdat de bouw van deze ruimtes een enorme ondersteuning zal zijn voor het verenigingsleven in Loksbergen.

Inktpatronen binnenbrengen

Beste chirovrienden

Onze Chiro is gestart met het inzamelen van lege inktpatronen van een bepaald type. Deze zullen gerecycleerd worden en in ruil voor 60 lege inktpatronen krijgt de Chiro een extra centje dat zeker van pas zal komen. Om te weten om welke types het gaat, refereren we graag naar onderstaande foto.
Heb jij lege patronen uit onderstaande lijst, dan zouden we het fijn vinden als je deze aan ons bezorgd. Hoor ook zeker bij familie, vrienden, werk... of zij ons kunnen helpen. Je kan deze patronen bij alle leiding of volwassen begeleiding binnenbrengen.

Wij hopen dat we, samen met jullie, van deze actie een succes zullen maken.
Alvast bedankt!

Banier

De Banier:
De Banier is het commerciële uithangbord van Chirojeugd Vlaanderen. Je vindt in deze winkel dan ook alles wat je Chiro-hart begeert: van je favoriete speelkleren tot het ideale Chiro cadeau.
De Banier is er voor iedereen en heeft een ruim assortiment aan knutsel- en spelmateriaal, gezelschapspellen en kinder- en jeugdboeken. Ook voor chirokleren, chirohanddoeken, chirodekentjes en andere chiro-accessoires... kan je hier terecht. De Banier heeft het allemaal!
De dichtsbijzijnde fysieke winkels hebben hun ligging in Hasselt en Leuven. Daarnaast heeft De Banier ook een webshop waar je online kunt winkelen wanneer je maar wilt!
Link: https://www.debanier.be/

Wat is chiro?
Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven . Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode). Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.